Inloggen

X
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: M.T.C. : de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de M.T.C. , die zijn bedrijf maakt van het lesgeven aan mensen in de opvoeding en training van hun hond
 2. Op het terrein van het M.T.C. dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), ten alle tijden aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten houden de honden in de auto tot een van de trainers de combinatie naar een van de trainingsboxen verwijst.
 4. Bij het negeren van de aanwijzingen van een van de trainers (herkenbaar aan jas met logo) is de cursist zelf aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door zijn/haar hond.
 5. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij de hond in de maatschappij buiten het M.T.C. begeleidt.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met het M.T.C.  alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 8. In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. Het M.T.C. functioneert niet alleen als gespecialiseerde hondenschool maar ook als opleidingscentrum voor gediplomeerd instructeurs en gedragstherapeuten. Het kan dus voorkomen dat er cursisten mee kijken tijdens de lessen.  Hiermee wordt er waardevolle kennis met betrekking tot de sterke rassen overgedragen.
 10. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan de door de trainer aangegeven gedragsregels gedurende de training.
 11. Maatschappelijk onbehoorlijk en/of agressief gedrag leidt tot uitsluiting van de lessen en ontzegging van toegang tot het terrein van het M.T.C.
 12. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de M.T.C.  en men is cursist vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 13. Inschrijving voor een cursus verplicht je tot betaling. Cursusgeld wordt niet gerestitueerd. De inschrijving kun je alleen maar afronden na betaling via Ideal. Mocht er een reden zijn waarom je niet kunt komen trainen, dan moet je  contact opnemen met het Molosser Training Center
 14. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen in overleg met de directie van het M.T.C.
 15. De lessen van het M.T.C. kunnen op verzoek van de cursist worden doorgeschoven of tijdelijk worden stopgezet. Dit gaat in overleg met het M.T.C.
 16. Lessen die binnen 24 uur voorafgaand aan de les worden afgezegd komen te vervallen. Bij afmelding van de les binnen 24 uur voorafgaand aan de les zijn wij genoodzaakt deze les in rekening te brengen.
 17. Indien er geen lessen zijn bij het M.T.C. zal dit tijdig aan de cursisten worden gemeld. Zowel via email als op het bord in de kantine
 18. Een ieder is persoonlijk aansprakelijk voor lichamelijk letsel en/of eventuele schade door jouw of je hond aan derden toegebracht vóór, tijdens en/of na de les. Kijk je W.A.-polis erop na of informeer bij je verzekeringsadviseur
 19. Cursisten trainen ten allen tijde op eigen risico bij het M.T.C.
 20. Ook bij het volgen van workshops gegeven door het M.T.C. (eventueel buiten het terrein) gelden de bovenstaande regels.
 21. Het M.T.C. heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Lelystad, 5 mei 2023